Burslar

BURS BAŞVURULARI

15 Eylül - 22 Ekim 2020 

09:00 - 17:00

Online Başvuru

 

2 - 6 Kasım 2020 Haftası

Mülakat

Mülakatlar bu yıl online yapılacak, ilgili duyurular 28 – 30 Ekim’de www.bursofisi.boun.edu.tr ’de yer alacaktır.

 

0
0

BURS OLANAKLARI

Boğaziçi Üniversitesi Lisans öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı ayni burslar ile nakdi bursların büyük bir kısmı Burs Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. BÜ tarafından verilen burslar Başarı, Nakdi Gereksinim, Yemek, Kitap, Yurt ve Yaz Okulu burslarıdır.

Ayrıca birçok özel vakıf, Burs Ofisi’yle işbirliği içinde çalışır; bu vakıflara başvuru yapabilmenin önkoşulu, vakıflara yapılan başvuruyla beraber Burs Ofisi’nin açtığı başvuruyu zamanında tamamlamaktır. www.bursofisi.boun.edu.tr’deki duyurular takip edilmeli, online başvuru yapılmalı, ön değerlendirme sonucu mülakatlara katılma hakkı elde edilmelidir. Aynı zamanda; ilgili kurumların kendi web siteleri de takip edilerek burs başvuru koşulları yerine getirilmeli, Burs Ofisi’ne verilen belgeler dışında kurumların istediği başka ek belgeler varsa bu belgeler de hazırlanmalı ve gerektiğinde Burs Ofisi’ne teslim edilmelidir.

Burs Türleri: Başarı Bursları (Başarı Bursları üniversiteye giriş sınavında elde edilen başarıya bağlı olarak verilir, koşulları ve kapsamı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir), Nakdi Gereksinim, Yemek, Kitap, Yurt ve Yaz Okulu burslarıdır.

Başarı Bursları, öğrenci burs devam koşullarını sağladığı takdirde (Hazırlık sınıfını bir yılda başarıyla tamamlamak ve bölümde her dönem Genel Not Ortalaması’nın 3.00’ün altına düşmemesi) Lisans eğitiminin normal süresi boyunca devam eder.

Nakdi gereksinim bursları akademik yıl içinde 9 ay (Ekim-Haziran) verilir. Yemek bursu (9 ay, Ekim-Haziran), ve Kitap bursu (yılda 2 kere: her yarıyıl başında birer kere) BÜVAK tarafından öğrencilerin hesabına yatırılır. Öğrenciler Yurt bursundan ise ayni olarak yararlanır. Yurt bursu alan öğrenciler sadece yurda giriş ücreti öder ve akademik yıl içinde 9 ay (Eylül-Mayıs arası) yurtta ücret ödemeden kalırlar. Gereksinim Bursları, öğrenci burs devam koşullarını sağlarsa, öğrencinin bursa gereksinimi sürüyorsa ve burs kaynakları yeterliyse Hazırlık sınıfı ile Lisans eğitiminin normal süresi boyunca devam eder. Gereksinim burslarının devam koşulları burs veren kurumun belirlediği kriterlere ve bursun türüne göre değişiklik gösterir, burs alan bbir öğrenci bursunun gerektirdiği devam koşullarını takip etmek ve Burs Yönetmeliği’ni bilmekle yükümlüdür.

GEREKSİNİM BURSLARINA BAŞVURURKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

 • Bursların türleri ve başvuru süreciyle ilgili bilgilere (başvuru tarihleri, gerekli belgeler, dikkat edilmesi gerekenler, Burs Yönetmeliği) http://www.bursofisi.boun.edu.tr adresinden ulaşılabilirsiniz. Ayrıca 0212 359 7143’ü arayarak veya finaid@boun.edu.tr’ye mail göndererek bilgi edinebilirsiniz.
 • Boğaziçi Üniversitesi’nin ve üniversiteyle işbirliği içindeki vakıf, kurum ve kuruluşların burslarını alabilmek için, Burs Ofisi’nin açtığı başvuruyu tamamlamanız gerekir.
 • Bursa başvurmayı düşünüyorsanız, başvurduysanız, burs alıyorsanız, burslarla ilgili tüm duyuruları www.bursofisi.boun.edu.tr’den izlemek ve bilmekle yükümlüsünüz. Ayrıca lütfen, Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki (ÖBİS) iletişim bilgilerinizin güncelliğinden emin olun. Size burslarla ilgili maille ulaşmamız gerekebilir, lütfen maillerinizi her gün kontrol edin ve gerekiyorsa bize acilen cevap verin.

 

 GEREKSİNİM BURSLARINA BAŞVURU SÜRECİ

 1. Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi'ne (registration.boun.edu.tr) giriş sağlayın. Online Burs Başvuru Formu’nu doldurup kaydettikten sonra "Belge Yükleme" adımına geçeceksiniz.
 2. Belge Yükleme aşamasında gerekli tüm belgeleri yüklemeyen öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınamayacaktır. Lütfen, belgeleri tam olarak tarif edilen şekilde hazırlayın.
 3. Başvuruyu tamamlayan öğrenciler arasından mülakata girecek olanlar seçilen öğrencilere e-posta yoluyla bilgi verilecek, online mülakat bilgileri www.bursofisi.boun.edu.tr'de duyurulacaktır.
 4. Mülakatlardan sonra; durumunuz burs almaya uygun bulunursa, gereksinim ve diğer kriterlere göre nakdi vakıf burslarına ve/veya yurt, yemek, kitap burslarına yönlendirilirsiniz. Bu aşamada www.bursofisi.boun.edu.tr'deki duyuruları ve e-postalarınızı takip etmelisiniz. Burs Ofisi aracılığıyla nakdi burs veren vakıflardan birine yönlendirilebilmek için öncelikle Burs Ofisi'nin yaptığı mülakata girmeye hak kazanmış olmalısınız. Vakıfların kendi web sitelerini de ayrıca kontrol etmeli, eş zamanlı olarak onlara da başvuru yapmanız gerekiyorsa yapmalı (özellikle TEV ve VKV), Burs Ofisi’ne teslim ettiğiniz belgelerden farklı belgeler isteniyorsa bunları da hazır bulundurmalısınız.

Yukarıda belirtilen tüm adımları tamamlamanız gerekir, aksi takdirde Burs Ofisi aracılığıyla burs almanız mümkün olamayacaktır.

 

GEREKSİNİM BURSLARINA BAŞVURU İÇİN SİSTEME ONLINE OLARAK YÜKLENECEK BELGELER

(Belgelerin tarihi, belge yükleme tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır)

 1. ÖSYM TYT ve AYT Sonuçları belgesi (Yeni girişli öğrenciler için).
 2. Öğrenci Belgesi ve Transkript (Ara sınıf öğrencileri için).
 3. T.C. Kimlik Belgesi önlü arkalı görüntüsü.
 4. Vesikalık fotoğraf.
 5. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Tüm aile bireylerini göstermesi gerekir. (Tüm kardeşlerin gözükeceği şekilde, sadece anne veya babanın e-Devlet sayfasından alınmalıdır.)
 6. Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: e-Devlet’ten alınabilir.
 7. Tapu Kayıt Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı e-Devlet’ten, tüm gayrımenkullerin alt alta listelendiği ve her gayrımenkulün türünün gözüktüğü “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır. Tapuda kayıtlı herhangi bir malın olmaması durumunda, olmadığını gösteren sayfa, kişi isim ve TC Kimlik No’su gözükecek şekilde alınmalıdır.
 8. Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı alınmalıdır. e-Devlet’te “Gelir İdaresi Başkanlığı” sayfasında “Mükellefiyet Yazısı Talep Girişi” tıklanarak açılan sekmede “Uygulamaya Git” dedikten sonra e-posta adresi girerek belge talep edilmelidir. (Bu belge, vergi borcu olup olmadığını gösteren belge değildir. Kişi vergi mükellefi ise bunun belgesi, vergi mükellefi değilse olmadığını gösteren belge gerekir.)
 9. Tescilli Araç Kaydı Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, e-Devlet’ten, “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek, kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır. Kayıtlı araç yoksa, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır.
 10. Kirada oturanlar için Kira Kontratı veya Banka Dekontu.
 11. Adli Sicil Kaydı: Sadece öğrenci için, e-Devlet’ten “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranı çıktısı alınmalıdır.
 12. Öğrencinin rapora bağlı engel durumu varsa belgesi.
 13. Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların belgesi.
 14. Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
  • Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı maaş belgesi,
  • Anne, baba gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi,
  • Anne, baba işyeri ortağı veya sahibi ise, muhasebe uzmanı tarafından hazırlanan ve imza yetkilisi tarafından onaylanan 2019'a ait yıllık kârı gösteren belge ile işyerine ait imza sirküleri,
  • Anne, baba emekli ise, e-Devlet’ten bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna ait (4A veya 4B veya 4C) “Emekli Aylık Bilgisi” sonuç ekranının barkodlu çıktısı,
  • Çalışmayan anne, baba için, e-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı,
  • Çiftçiler için; muafiyete tabi ise muhtardan onaylı belge, muafiyete tabi değilse Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge.