Burslar

Burs Başvuruları

5 Eylül - 30 Eylül 2019
09:00 - 23:59

Elektronik Başvuru

registration.boun.edu.tr’de “Students” başlığını tıklayarak “Student Information” sekmesinden kullanıcı adı (öğrenci numarası) ile sisteme giriş yaptıktan sonra “Burs Başvurusu”nu seçerek devam edin.

1 - 2 Ekim 2019
10:30 - 15:30

Belgelerin Teslimi

Kilyos Kampüsü, Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası, fuaye alanı

3 - 4 Ekim 2019
10:00 – 16:00

Belgelerin Teslimi

Güney Kampüs, Özgür Arnas Salonu

14 - 18 Ekim 2019 haftası

Mülakat

Burs Ofisi (Mülakat yeri başvuru sürecinde www.bursofisi.boun.edu.tr ’de duyurulacaktır).

 

0

Burs Olanakları

Boğaziçi Üniversitesi Lisans öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı ayni burslar ile nakdi bursların büyük bir kısmı Burs Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. BÜ tarafından verilen burslar Başarı, Nakdi Gereksinim, Yemek, Kitap, Yurt ve Yaz Okulu burslarıdır.

Ayrıca birçok özel vakıf, Burs Ofisi’yle işbirliği içinde çalışır; bu vakıflara başvuru yapabilmenin önkoşulu, vakıflara yapılan başvuruyla beraber Burs Ofisi’nin açtığı başvuruyu zamanında tamamlamaktır. www.bursofisi.boun.edu.tr’deki duyurular takip edilmeli, online başvuru ve belge teslimi yapılmalı, ön değerlendirme sonucu mülakatlara katılma hakkı elde edilmelidir. Aynı zamanda; ilgili kurumların kendi web siteleri de takip edilerek burs başvuru koşulları yerine getirilmeli, Burs Ofisi’ne verilen belgeler dışında kurumların istediği başka ek belgeler varsa bu belgeler de hazırlanmalı ve gerektiğinde Burs Ofisi’ne teslim edilmelidir.

Burs Türleri: Başarı Bursları (Başarı Bursları üniversiteye giriş sınavında elde edilen başarıya bağlı olarak verilir, koşulları ve kapsamı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir), Nakdi Gereksinim, Yemek, Kitap, Yurt ve Yaz Okulu burslarıdır.

Başarı Bursları, öğrenci burs devam koşullarını sağladığı takdirde Lisans eğitiminin normal süresi boyunca devam eder.

Nakdi gereksinim bursları akademik yıl içinde 9 ay (Ekim-Haziran) verilir. Yemek bursu (9 ay, Ekim-Haziran), ve Kitap bursu (yılda 2 kere: her yarıyıl başında birer kere) BÜVAK tarafından öğrencilerin hesabına yatırılır. Öğrenciler Yurt bursundan ise ayni olarak yararlanır. Yurt bursu alan öğrenciler sadece yurda giriş ücreti öder ve akademik yıl içinde 8 ay (Ekim-Mayıs arası) yurtta ücret ödemeden kalırlar. Gereksinim Bursları, öğrenci burs devam koşullarını sağlarsa, öğrencinin bursa gereksinimi sürüyorsa ve burs kaynakları yeterliyse Hazırlık sınıfı ile Lisans eğitiminin normal süresi boyunca devam eder.

Burs Başvuruları

Bursların türleri ve başvuru süreciyle ilgili bilgilere (başvuru tarihleri, gerekli belgeler, dikkat edilmesi gerekenler, Burs Yönetmeliği) http://www.bursofisi.boun.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Öğrenciler ayrıca Güney Kampüs’teki Genel İdare Binası’nda bulunan Burs Ofisi Koordinatörlüğü’nden Burslar ve Önemli Bilgiler Broşürü alabilir veya 0212 359 7143’ü arayarak bilgi edinebilirler.

Hazırlık ve bölüm öğrencileri Nakdi ve Ayni gereksinim burslarına başvurmak için; Online Başvuru Formu’nu elektronik ortamda 5 Eylül 2019 09:00 – 30 Eylül 2019 23:59 tarihleri arasında doldurmalı, formun çıktısını almalı, imzalayıp gerekli diğer belgelerle birlikte 1 - 2 Ekim 2019 10:30-15:30 arası Kilyos Kampüsü Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası fuaye alanında, 3 - 4 Ekim 2018 saat 10:00 - 16:00 arası Güney Kampüs, Özger Arnas Salonu’nda Burs Ofisi görevlilerine teslim etmelidir. Belgelerini eksiksiz teslim eden öğrenciler; ailesinin sosyo-ekonomik durumu bakımından bursa en fazla gereksinimi olandan başlayarak sıralanır, mevcut burs kaynaklarındaki kontenjana göre belirli sayıda öğrenci mülakatlara katılmak üzere seçilir. Mülakatların yapılacağı yer, gün ve saatlerin yer aldığı listeler Burs Ofisi panolarında ve www.bursofisi.boun.edu.tr’de duyurulur. Mülakatlardan sonra, burs gereksinimi onaylanan öğrenciler uygun Nakdi ve Ayni burslara yönlendirilir.

Bursa başvurmayı düşünüyorsanız, başvurduysanız, burs alıyorsanız, burslarla ilgili tüm duyuruları www.bursofisi.boun.edu.tr’den izlemek ve bilmekle yükümlü olduğunuzu unutmayın. Ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki (ÖBİS) iletişim bilgilerinizin güncelliğinden emin olun.

Başvuru Prosedürü

Boğaziçi Üniversitesi’nin ve üniversiteyle işbirliği içindeki vakıf, kurum ve kuruluşların burslarını alabilmek için, Burs Ofisi’nin açtığı başvuruyu tamamlamanız gerekir.

Bursa başvurmayı düşünüyorsanız, başvurduysanız, burs alıyorsanız, burslarla ilgili tüm duyuruları www. bursofisi.boun.edu.tr’den izlemek ve bilmekle yükümlüsünüz. Ayrıca lütfen, Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki (ÖBİS) iletişim bilgilerinizin güncelliğinden emin olun.

 1. Online Burs Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmalı, kaydedip çıktısını almalısınız. Forma ulaşmak için; Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi’nde (ÖBİKAS) “Students” başlığını tıklayarak “Student Information” sekmesini açın. Kullanıcı adı (öğrenci numarası) yazarak sisteme erişim sağladıktan sonra, “Burs Başvurusu”nu seçerek işleme devam edin. Online başvuru sistemi sadece duyurulan tarihler arasında açık olacak; kapandığı tarihten sonra başvuru yapmanız mümkün olmayacaktır.
 2. Aşağıdaki belgeleri belirtilen tarihlerde teslim etmeniz gerekiyor. Faks çıktısı, e-posta veya posta yoluyla Burs Ofisi’ne gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir, Burs Ofisi’nin belirttiği yere elden teslim etmenizi rica ederiz. Belgeleri sizin adınıza başka biri teslim edebilir.
 3. Formu dolduran ve belgeleri teslim eden öğrenciler arasından mülakata girecek olanlar seçilecek, mülakata seçilen öğrencilerin listesi, mülakat yer ve zaman bilgileri www.bursofisi.boun.edu.tr'de duyurulacaktır.
 4. Mülakatlardan sonra; durumunuz burs almaya uygun bulunursa, gereksinim ve diğer kriterlere göre nakdi vakıf burslarına ve/veya yurt, yemek, kitap burslarına yönlendirilirsiniz. Bu aşamada www.bursofisi.boun.edu.tr'deki duyuruları ve e-posta kutunuzu takip etmelisiniz. Burs Ofisi aracılığıyla nakdi burs veren vakıflardan birine yönlendirilebilmek için öcelikle Burs Ofisi'nin yaptığı mülakata girmeye hak kazanmış olmalısınız. Vakıfların kendi web sitelerini de ayrıca kontrol etmeli, eş̧ zamanlı olarak onlara da başvuru yapmanız gerekiyorsa yapmalı (özellikle TEV ve VKV), Burs Ofisi’ne teslim ettiğiniz belgelerden farklı belgeler isteniyorsa bunları da hazır bulundurmalısınız.

Yukarıda belirtilen tüm adımları tamamlamanız gerekir, aksi takdirde Burs Ofisi aracılığıyla burs almanız mümkün olamayacaktır.

Lisans Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 1 ay önceye ait olmalıdır)

 

Aşağıdaki belgeleri hazırlamadan önce, Burs başvuru tarihlerinde online sistemin açılmasıyla dolduracağınız, “Online Başvuru Formu”nun bütün sayfalarını eksiksiz doldurup kaydettiğinizden, çıktı alıp imzaladığınızdan emin olun! Belgeleri temin ederken kolaylık sağlayacağı için öncelikle merkez postanelerinden “E-Devlet şifresi”nin alınmasını öneriyoruz.

 1.  Online Burs Başvuru Formu’nun imzalı çıktısı.
 2.  ÖSYM TYT ve AYT Sonuçları belgesinin fotokopisi veya web çıktısı (Yeni girişli öğrenciler için) 
 3.  Öğrenci Belgesi ve Transkript (Ara sınıf öğrencileri için)
 4.  T.C. Kimlik Belgesi önlü arkalı fotokopisi
 5.  İki adet vesikalık fotoğraf 
 6.  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Tüm aile bireylerini göstermesi gerekir. (Tüm kardeşlerin gözükeceği şekilde, sadece anne veya babanın e-Devlet sayfasından alınmalıdır.)
 7.  Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: e-Devlet’ten alınabilir.
 8.  Tapu Kayıt Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı e-Devlet’ten, “Tapu Bilgileri Sorgulama”
  sonuç̧ ekranının çıktısı ve her gayrımenkulün detayları ile hisse bilgileri kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır. Tapuda kayıtlı herhangi bir malın olmaması durumunda, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı kişi isim ve soyadı gözükecek şekilde alınmalıdır.
 9.  Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı alınmalıdır. e-Devlet’te “Gelir İdaresi Başkanlığı” sayfasında “Mükellefiyet Yazısı Talep Girişi” tıklanarak açılan sekmede “Uygulamaya Git” dedikten sonra e-posta adresi girerek belge talep edilmelidir. (Bu belge, vergi borcu olup olmadığını gösteren belge değildir. Kişi vergi mükellefi ise bunun belgesi, vergi mükellefi değilse olmadığını gösteren belge gerekir.)
 10.  Tescilli Araç Kaydı Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, e-Devlet’ten, “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek, kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır. Kayıtlı araç yoksa, olmadığını gösteren sayfanın çıktısı, ekran fotoğrafı çekilerek kişi TC Kimlik No ve ismi gözükecek şekilde alınmalıdır.
 11.  Kirada oturanlar için Kira Kontratı veya Banka Dekontu.
 12.  Adli Sicil Kaydı: Sadece öğrenci için, e-Devlet’ten “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranı çıktısı alınmalıdır. 
 13.  Öğrencinin rapora bağlı engel durumu varsa belgesi.
 14.  Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların belgesi.
 15. Gelir Beyanı ile ilgili olarak:

  • Çalışan anne, babanın, işyerinden onaylı maaş belgesi.

  • Anne, baba gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın fotokopisi.

  • Anne, baba işyeri ortağı veya sahibi ise, muhasebe uzmanı tarafından hazırlanan ve imza yetkilisi tarafından onaylanan 2018'e ait yıllık kârı gösteren belge ile İşyerine Ait İmza Sirküleri.

  • Anne, baba emekli ise, e-Devlet’ten bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna ait (4A veya 4B veya 4C) “Emekli Aylık Bilgisi” sonuç ekranının barkodlu çıktısı.

  • Çalışmayan anne, baba için, e-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı.

  • Çiftçiler için; muafiyete tabi ise muhtardan onaylı belge, muafiyete tabi değilse Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge.