Burslar

Burs Başvuruları

10 Eylül - 1 Ekim 2018
09:00 - 23:59

Elektronik Başvuru

registration.boun.edu.tr’de “Students” başlığını tıklayarak “Student Information” sekmesinden kullanıcı adı (öğrenci numarası) ile sisteme giriş yaptıktan sonra “Burs Başvurusu”nu seçerek devam edin.

2 - 3 Ekim 2018
10:30 - 15:30

Belgelerin Teslimi

Kilyos Kampüsü, Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası, kantin alanı önü

4 - 5 Ekim 2018
10:00 – 16:00

Belgelerin Teslimi

Güney Kampüs, İbrahim Bodur Oditoryumu

15 - 19 Ekim 2018

Mülakat

Burs Ofisi (Mülakat yeri başvuru sürecinde Burs Ofisi web sitesinde duyurulacaktır).

 

0

Burs Olanakları

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin aldığı üniversite içi veya dışı kaynaklı Ayni ve Nakdi Burslar, Burs Ofisi Koordinatörlüğü aracılığıyla verilir. Birçok özel vakıf, Burs Ofisi Koordinatörlüğü’yle işbirliği içinde çalışır, bu yüzden bu vakıflara başvuru yapabilmenin önkoşulu vakıflara yapılan başvuruyla beraber Burs Ofisi’nin açtığı başvuruyu zamanında tamamlamaktır.

Burs Ofisi’nin web sitesinden duyurular takip edilmeli, Online Başvuru ve Belge Teslimi yapılmalı, ön değerlendirme sonucu mülakatlara katılma hakkı elde edilmelidir. Ayrıca, ilgili kurumların kendi web siteleri de takip edilerek burs başvuru koşulları yerine getirilmeli, Burs Ofisi’ne verilen belgeler dışında kurumların istediği başka ek belgeler varsa bu belgeler de hazırlanmalı ve gerektiğinde Burs Ofisi’ne teslim edilmelidir.

Burs Türleri: Başarı Bursları (Başarı Bursları üniversiteye giriş sınavında elde edilen başarıya bağlı olarak verilir, koşulları ve kapsamı her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir), Nakdi Gereksinim ve Ayni Gereksinim (Yemek, Yurt, Kitap) ile Yaz Okulu burslarıdır.

Nakdi Gereksinim Bursları, Burs Ofisi aracılığıyla diğer kişi, vakıf, kurum ve kuruluşlar tarafından verilir. BÜVAK ve diğer özel vakıf, kurum ve kuruluşların verdiği bu burslar için, Burs Ofisi mülakatlar sonucunda uygun aday öğrencileri bu kurumlara yönlendirir. Gereksinim Bursları için akademik yılın başında dersler başlamadan önce Burs Ofisi’nin duyurduğu tarihlerde yapılan başvuruyla, öğrenciler ne tür burslara ihtiyaç duyduklarını belirtir. Değerlendirmeler sonucunda öğrencilerin durumları burs almaya uygun bulunursa Nakdi ve/veya Ayni burslara yönlendirilirler.

Burs Başvuruları

Bursların türleri ve başvuru süreciyle ilgili bilgilere (başvuru tarihleri, gerekli belgeler, dikkat edilmesi gerekenler, Burs Yönetmeliği) http://www.bursofisi.boun.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Öğrenciler ayrıca Güney Kampüs’teki Genel İdare Binası’nda bulunan Burs Ofisi Koordinatörlüğü’nden Burslar ve Önemli Bilgiler Broşürü alabilir veya 0212 359 7143’ü arayarak bilgi edinebilirler.

Başarı Bursları üniversiteye giriş başarısına dayalı burslardır, kriterleri ve türleri her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir, Burs Ofisi web sitesinde duyurulur.

Hazırlık ve bölüm öğrencileri Nakdi ve Ayni Gereksinim Bursları’na başvurmak için Online Başvuru Formu’nu elektronik ortamda 10 Eylül 2018 09:00 - 1 Ekim 2018 23:59 tarihleri arasında doldurmalı, formun çıktısını almalı gerekli diğer belgelerle birlikte

2-3 Ekim 2018 10:30-15:30 arası Kilyos Kampüsü Yabancı Diller Yüksek Okulu Binası kantin alanı önünde veya 4-5 Ekim 2018 saat 10:00 -16:00 arası Güney Kampüs, İbrahim Bodur Oditoryumu’nda (yemekhane yanı) Burs Ofisi görevlilerine teslim etmelidir. Online formu doldurup form çıktısıyla birlikte belgelerini eksiksiz teslim eden öğrenciler arasından mülakatlara katılacak olanlar seçilir, öğrencilerin mülakata gireceği yer, gün ve saatlerin yer aldığı listeler Burs Ofisi panolarında ve Burs Ofisi web sitesinde duyurulur. Mülakatlardan sonra, burs gereksinimi onaylanan öğrenciler uygun Nakdi ve Ayni burslara yönlendirilir. Bu süreçte Burs Ofisi web sayfasındaki ve panolardaki duyuruların öğrenciler tarafından takip edilmesi gerekir.

 

 • Online formu doldurmak için ÖBİKAS sisteminde “Students” başlığı tıklanarak “Student Information” sekmesi açılır.
 • Kullanıcı adı (öğrenci numarası) yazılarak sisteme erişim sağlanır.
 • Applications/Other Systems” başlığı altında “Burs Başvurusu” seçilerek işleme devam edilir. Burs almak isteyen ve almış öğrencilerin burslarla ilgili duyuruları takip etmesi ve e-posta yoluyla ulaşılabilir olması önemlidir.

 

Lütfen kayıt sırasında size verilen boun.edu.tr uzantılı e-posta adresinizi veya ÖBİKAS’tan güncelleyeceğiniz sık kullandığınız e-posta adresinizi her gün kontrol ediniz!

Bursa Başvururken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Boğaziçi Üniversitesi’nin ve üniversiteyle işbirliği içindeki vakıf, kurum ve kuruluşların burslarını alabilmeniz için, Burs Ofisi’nin açtığı başvuruyu tamamlamanız gerekir.

Bursa başvurmayı düşünüyorsanız, başvurduysanız, burs alıyorsanız, burslarla ilgili tüm duyuruları www.bursofisi.boun.edu.tr’den izlemek ve bilmekle yükümlü olduğunuzu unutmayın. Ayrıca, Öğrenci Bilgi Sistemi’ndeki (ÖBİS) iletişim bilgilerinizin güncelliğinden emin olun.

Başvuru Prosedürü

İlk olarak, Online formu eksiksiz doldurmanız, kaydedip çıktısını almanız gerekiyor.

Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi’nde (ÖBİKAS) “Students” başlığını tıklayarak “Student Information” sekmesini açın. Kullanıcı adı (öğrenci numarası) yazarak sisteme erişim sağladıktan sonra, “Burs Başvurusu”nu seçerek işleme devam edin.

Formu doldurma aşamasında yaşayabileceğiniz aksaklıklardan Burs Ofisi’ni haberdar edin ve başvurunun son gününü beklemeden yardım isteyin. Online başvuru sistemi sadece duyurulan tarihler arasında açık olacak; bu durumda kapandığı tarihten sonra başvuru yapmamış sayılacaksınız.

 • Daha sonra, aşağıdaki belgeleri belirtilen tarihlerde teslim etmeniz gerekiyor. Belgeleri hazırlamak için son tarihi beklemeyin, belgeleri toparlamanız düşündüğünüzden uzun sürebilir, bunu göz önünde bulundurun. Belgelerin aslını veya aslını görerek fotokopisini kabul ediyoruz ancak faks çıktısı veya posta yoluyla Burs Ofisi’ne gönderilen belgeleri kabul edemiyoruz. Belgeleri siz getiremiyorsanız yerinize imza atabilecek bir yakınınız/arkadaşınız teslim edebilir.
 • Formu dolduran ve belgeleri teslim eden öğrenciler arasından mülakata kabul edilenlerin listesi Burs Ofisi web sitesinde Burs Ofisi panolarında duyurulacaktır, lütfen kontrol edin. Mülakata gireceğiniz gün ve saati öğrenmeli ve zamanında görüşme yerinde olmalısınız.
 • Son olarak, mülakatlardan sonra sizleri nakdi burs veren çeşitli kurumlara yönlendirme ve uygun görüldüğünüz ayni bursların (Yurt, Yemek, Kitap) duyurulması süreci var. Nakdi burs veren kurumlar genellikle bazı ek belgeler istiyorlar, bu konuda bilgi vermek için Burs Ofisi’nin size e-mail yoluyla ulaşabileceğinden emin olun, eğer size ulaşamadığımız için ek belgeleri zamanında kurumlara gönderemezsek nakdi burs alma hakkınızı kaybedebilirsiniz. Ayni bursların sonuçları için de Burs Ofisi web sitesindeki ve panodaki duyuruları takip etmelisiniz. Burs almaya başladığınızda aldığınız burs veya burslarla ilgili koşulları takip etmek ve bilmekle yükümlüsünüz.

Lisans Burs Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

(Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önceye ait olmalıdır)

 

Aşağıdaki belgeleri hazırlamadan önce, Burs başvuru tarihlerinde online sistemin açılmasıyla dolduracağınız, “Online Başvuru Formu”nun bütün sayfalarını eksiksiz doldurup kaydettiğinizden emin olun! Sistemden kaynaklanabilen olası bir hata durumunda lütfen başvurunun son gününü beklemeden Burs Ofisi’ni haberdar edin ve hata düzeldiğinde tekrar sisteme girip işleminizi tamamlayın!

Belgeleri temin ederken kolaylık sağlayacağı için öncelikle merkez postanelerinden “E-Devlet şifresi”nin alınmasını öneriyoruz.

 1.  ÖSYM YKS Sonuçları belgesinin fotokopisi veya web çıktısı (Yeni girişli öğrenciler için).
 2.  Öğrenci Belgesi ve Transkript (Ara sınıftaki öğrenciler için).
 3.  T.C. Nüfus Cüzdanı önlü arkalı fotokopisi.
 4.  2 Adet Vesikalık Fotoğraf.
 5.  Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Tüm aile bireylerini göstermesi gerekir. (Ailedeki tüm bireyleri gösteren bu belgeyi sadece anne veya babanın e-devlet sayfasından alınması gerekir.)
 6.  Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi: E-devletten alınabilmektedir.
 7.  Tapu Kayıt Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı e-devletten, “Tapu Bilgileri Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı ve her malın detaylı döküm belgesi kişi isim ve soyadının gözükeceği şekilde alınmalıdır. Tapuda kayıtlı herhangi bir malın olmaması durumunda kişinin isim ve soyadı gözükecek şekilde belge gerekir.
 8.  Vergi Mükellefiyeti Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, herhangi bir vergi dairesinden alınmalıdır (Bu belge, vergi borcu olup olmadığının belgesi değildir. Kişi vergi mükellefiyeti ise bunun belgesi, vergi mükellefi değilse olmadığını gösterir belge gerekir).
 9.  Tescilli Araç Kaydı Belgesi: Öğrencinin kendisi, annesi ve babası adına ayrı ayrı, E-Devlet’ten, “Adıma Tescilli Araç Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı, ekran fotoğrafı alınarak, kişi isim ve soyadının gözükecek şekilde alınmalıdır. Kayıtlı araç yoksa kişinin isim ve soyadını gözükecek şekilde alınmalıdır.
 10.  Kirada oturanlar için Kira Kontratı ve Banka Dekontu.
 11.  Adli Sicil Kaydı: Sadece öğrenci için, E-Devlet’ten “Adli Sicil Kaydı Sorgulama” sonuç ekranın çıktısı alınmalıdır.
 12.  Öğrencinin rapora bağlı engelli olma durumu varsa belgesi.
 13.  Anne veya babası resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükmüne göre devlet himayesinde veya koruyucu aile himayesinde olanların resmi belgesi veya noterden onaylı fotokopisi.
 14.  Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
  1. Çalışan anne, babanın, İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi.
  2. Gelir vergisine tabi ise, Vergi Levhası’nın noter tasdikli fotokopisi
  3. Anne, baba emekli ise, E-Devlet’ten “4A/4/B/4C Emekli Aylık Bilgisi” sonuç ekranının barkodlu çıktısı.
  4. Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge.
  5. Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası’ndan onaylı belge
 15. Çalışmayan anne, baba için, E-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı.
 16. Aileyle birlikte oturan 18 yaşından büyük kardeşler için:
  1. Askerde ise Askerlik Durum Belgesi.
  2. Okuyor ise (Açıköğretim Fakültesi, Lisans ve Yüksek Lisans öğrencisi kardeşler dahil) okumakta olduğu kurumdan veya E-Devlet’ten alınmış Öğrenci Belgesi.
  3. Aynı zamanda çalışıyor ise İşyerinden Onaylı Maaş Belgesi
  4. Çalışmayan kardeşler için Bağ-Kur, E. Sandığı ve SSK’da kayıtlı olmadıklarını gösterir belge E-Devlet’ten “SPAS Müstehaklık Sorgulama” sonuç ekranının çıktısı.