Ders Muafiyeti

Üniversite Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde, lisans programlarına yeni başlayan öğrenciler için Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Fizik Bölümü,  Kimya Bölümü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından muafiyet sınavları verilmektedir. Muafiyet sınavları, eğitim-öğretim yılı başında uygulanmak üzere akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili Bölümler tarafından yapılmaktadır.

Lisans Programlarının ilk iki yarıyılında bulunan serinin ilk dersi olan zorunlu fen derslerinden Fizik, Kimya dersleri ile BIO 101, BIO 104, CMPE 150 ve ENG 101 dersleri için 20 Ekim 2020 Salı günü yapılacaktır.

Birinci sınıfa yeni başlayacak öğrenciler, talep etmeleri halinde, ancak aynı anda ve birinci sınıfa ilk kayıt yaptırdıkları yarıyıl başında muafiyet sınavlarına katılabilirler. Yatay geçiş kapsamında yerleştirilen öğrencilerin muafiyet sınavı hakkı bulunmamaktadır.

Muafiyet sınavında BB ve üstü not alan öğrencilerin not belgelerine bu dersler notlu ve kredili işlenir. Muafiyet sınavında CB veya CC notu alan öğrencilerin istedikleri takdirde bu notları kredileri ile birlikte not belgelerine işlenir, ancak istenirse notu sayılmayıp derse kayıt yaptırılabilir. Muafiyet sınavında CC den düşük not almış öğrencilerin ilgili derslere mutlaka kayıt yaptırmaları gerekir. Bu sınavlara katılabilmek için öğrencilerin, ilan edilen sınav tarihinden önce ilgili bölüm sekreterliklerine başvurmaları ve Muafiyet Sınavı Formunu doldurmaları gerekmektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kuzey Kampüs, ETA-A Blok

Fizik Bölümü

Kuzey Kampüs, Kare Blok Kat 3

Kimya Bölümü

Kuzey Kampüs, Kare Blok Kat 3

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Kuzey Kampüs, Kuzey Park Binası Kat 3