İngilizce Yeterlik

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dersleri takip etmek için yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından ölçülür.

YADYOK tarafından hazırlanan Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES) ya da Boğaziçi Üniversitesi tarafından tanınan uluslararası İngilizce dil sınavlarından birinden (TOEFL® IBT, TOEFL® IBT Special Home Edition ya da IELTS Academic (Paper-based/Computer-delivered)) gerekli asgari puan almış olan adaylar dil hazırlık sınıfında okumadan lisans programlarına başlayabilir.

*BÜYES: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

*BUEPT: Boğaziçi University English Proficiency Test

*TWE: Test of Written English

0
1
İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyeti

İngilizce yeterlik sınavından muafiyet alabilmek için gerekli asgari puanlar: 

(Sınavlara son iki yıl içinde girilmiş olması şartıyla)

BUEPT/BÜYES: 

puan türü.

 

TOEFL® IBT: 

Genel Puan:  79 Yazma bölümü:  22* 

TOEFL® IBT Special Home Edition:

Genel Puan:  79 Yazma bölümü:  22*

IELTS  Academic (Paper-based/Computer-delivered):

Genel Puan:  6.5

Yazma bölümü:  6.5*

BUEPT/BÜYES dışındaki sınav sonuç belgelerinin asıllarının YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’nde onaylatılması ve ilgili belgelerin en geç 9 Ekim 2020 günü saat 17.00’a kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

*TOEFL® IBT ya da IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu (TOEFL® IBT -79 , TOEFL® IBT Special Home Edition -79 veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavından-6.5 puan) alıp ‘Yazma (Writing)’ bölümünde başarılı olamayan öğrenciler üniversitemizin TWE sınavına girebilir.

 
0
1
BUEPT/BÜYES ve TWE Sınav Başvuruları

Üniversiteye yeni yerleştirilen tüm öğrenciler, güz dönemi (30 Eylül 2020) İngilizce Yeterlik sınavına girme hakkına sahiptir. İngilizce bilgi düzeyinin İngilizce Yeterlik şartlarını karşılamayacağını düşünen 2020 girişli yeni yerleştirilen lisans öğrencilerimiz, BUEPT/BÜYES’e girmek zorunda değildirler. İngilizce yeterliğini BUEPT/BÜYES, TOEFL® IBT, TOEFL® IBT Special Home Edition veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavlarından biriyle kanıtlamayan 2020 girişli yeni yerleştirilen lisans öğrencilerimizin İngilizce seviyeleri, 19 Ekim 2020 tarihinde düzenlenecek olan Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile belirlenecek ve öğrencilerimiz sınav sonuçlarına göre ilgili İngilizce Hazırlık Programlara yerleştirileceklerdir.

30 Eylül 2020 Çarşamba
İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES) ve Yazma Sınavı (TWE) Başvurusu

İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES)

Yeni yerleştirilen Lisans öğrencilerinden, Hazırlık okumadan esas  sınıfa geçmeyi hedefleyenlerin 30 Eylül 2020 tarihli BUEPT/BÜYES veya TWE sınavına girebilmeleri için, 21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında http://registration.boun.edu.tr/buis/buisapps/incoming.aspx   adresi üzerinden sınav başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda TC kimlik numarası ve ÖSYM'de kayıtlı olan tam ad ve soyadı kullanılmalıdır. Sınav başvurusu, 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar yapılmalıdır.

Güz dönemi BUEPT/BÜYES sınavı 30 Eylül 2020 Çarşamba günü yapılacaktır. Sınav dijital ortamda verileceği için öğrencilerimizin sınavı sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayarda almaları zorunludur. Sınav gözetimi için öğrencilerimizin bilgisayarlarına bağlayacakları harici bir kamera ya da kamera ve mikrofon işlevi görecek ikinci bir cihaza daha ihtiyacı vardır. Bu sebeple, sınav öncesinden gerekli teçhizatın edinilmiş olması gerekmektedir. Cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonra www.yadyok.boun.edu.tr adresinden detaylı olarak açıklanacaktır.

Sınav sonuçları ise 12 Ekim 2020 tarihinde www.yadyok.boun.edu.tr  adresinden ilan edilecektir. 

Öğrencilerimizin sınavda 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) göstermesi zorunludur.

YADYOK web sayfasından (www.yadyok.boun.edu.tr) sınav içeriği ile ilgili bilgilere ve sınav örneklerine ulaşabilirsiniz.

Yazma Sınavı (TWE) Başvurusu

TOEFL® IBT, TOEFL® IBT Special Home Edition veya IELTS Academic (paper-based/ computer-delivered) sınavlarına girerek genel toplamda minimum geçer notu almış (TOEFL® IBT 79; TOEFL® IBT Special Home Edition 79; IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered)  6.5) ancak yazma bölümünde minimum geçer notu (TOEFL® IBT Writing/Yazma bölümü: min. 22, TOEFL® IBT Special Home Edition Writing/Yazma bölümü: min. 22, IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) Writing/Yazma bölümü: min. 6.5) alamamış öğrenciler, sınav başvurusu sayfasında sınav tipi olarak TWE seçerek BUEPT/BÜYES sınavı ile aynı tarihte verilecek olan Yazma Sınavı’na (TWE) girebilirler.

Güz dönemi TWE sınavı 30 Eylül 2020 Çarşamba  günü yapılacaktır. Sınava girmek isteyen öğrencilerimizin 21-25 Eylül  2020 tarihleri arasında  http://registration.boun.edu.tr/buis/buisapps/incoming.aspx

adresi üzerinden sınav başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuruda TC kimlik numarası ve ÖSYM’de kayıtlı olan tam ad ve soyadı kullanılmalıdır. Sınav başvurusu, 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar yapılmalıdır.

Güz dönemi TWE sınavı 30 Eylül 2020 Çarşamba günü yapılacaktır. Sınav dijital ortamda verileceği için öğrencilerimizin sınavı sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayarda almaları zorunludur. Sınav gözetimi için öğrencilerimizin bilgisayarlarına bağlayacakları harici bir kamera ya da kamera ve mikrofon işlevi görecek ikinci bir cihaza daha ihtiyacı vardır. Bu sebeple, sınav öncesinden gerekli teçhizatın edinilmiş olması gerekmektedir. Cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonra www.yadyok.boun.edu.tr adresinden detaylı olarak açıklanacaktır.

Sınav sonuçları ise 12 Ekim 2020 tarihinde www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Öğrencilerimizin sınavda 1 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) göstermesi zorunludur.

YADYOK web sayfasından (www.yadyok.boun.edu.tr) sınav içeriği ile ilgili bilgilere ve sınav örneklerine ulaşabilirsiniz.

 

30 Eylül 2020 tarihli TWE sınavında başarılı olanların, İngilizce Yeterlik sınavı muafiyeti için “sınav sonuçları açıklandıktan sonra” TOEFL® IBT, TOEFL ® IBT Special Home Edition veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonuç belgelerinin asılları ile YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurarak belgelerini onaylatmaları ve ilgili belgeleri en geç 9 Ekim 2020 günü saat 17.00’a kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınavlar hakkında www.yadyok.boun.edu.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

0
1
Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

19 Ekim 2020 Pazartesi
Düzey Belirleme Sınavı (DBS)

 

2020-2021 Akademik yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan ve İngilizce yeterlik sınavı muafiyetini BÜYES/BUEPT, TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavları ile sağlamamış bütün öğrenciler 19 Ekim 2020 Pazartesi günü yapılacak İngilizce Düzey Belirleme Sınavı’na (DBS) girmekle yükümlüdürler. Bu sınav, öğrencinin Hazırlık Birimi’nde hangi düzeyde (Programda) İngilizce eğitim alacağını belirler.

Öğrencilerin DBS’ye girebilmeleri için başvuru yapmalarına gerek yoktur. YKS ile yeni yerleştirilmiş ve İngilizce yeterlik muafiyetini BÜYES/BUEPT, TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered)  sınavları ile sağlamamış tüm öğrencilerin isimleri DBS’ye girecekler listesinde yer alacaktır.

Düzey Belirleme Sınavına katılmayan öğrencilerin Hazırlık sınıfı yerleştirmeleri doğrudan Program 1 (Başlangıç seviyesi) sınıflarına yapılacaktır.

DBS’de 2 adet güncel fotoğraflı resmi kimlik kartı (Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, öğrenci kimliği) göstermek zorunludur. 

Düzey Belirleme Sınavı 19 Ekim 2020 Pazartesi günü yapılacaktır. Sınav dijital ortamda verileceği için öğrencilerimizin sınavı sadece masaüstü veya dizüstü bilgisayarda almaları zorunludur. Sınav gözetimi için öğrencilerimizin bilgisayarlarına bağlayacakları harici bir kamera ya da kamera ve mikrofon işlevi görecek ikinci bir cihaza daha ihtiyacı vardır. Bu sebeple, sınav öncesinden gerekli teçhizatın edinilmiş olması gerekmektedir. Bu sınav için telafi sınavı yapılmayacaktır. Cihazlarla ilgili ayrıntılı bilgiler daha sonra www.yadyok.boun.edu.tr adresinden detaylı olarak açıklanacaktır.

Hazırlık birimi dersleri 19 Ekim 2020 Pazartesi günü Düzey Belirleme Sınavı ile başlayacaktır. Öğrencilerin hangi programlarda eğitim görecekleri 23 Ekim 2020 Cuma günü www.yadyok.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir.