İngilizce Yeterlik

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin dersleri takip etmek için yeterli İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin İngilizce dil yeterliği, Yabancı Diller Yüksekokulu (YADYOK) tarafından ölçülür.

YADYOK tarafından hazırlanan Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı (BUEPT/BÜYES) ya da Boğaziçi Üniversitesi tarafından tanınan iki uluslararası İngilizce dil sınavının birinden (TOEFL® IBT/ PBT ya da IELTS (Akademik)) gerekli asgari puan almış olan adaylar dil hazırlık sınıfında okumadan lisans programlarına başlayabilir.

YADYOK ayrıca, TOEFL® IBT/ PBT ya da IELTS (Akademik) sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu alıp ‘Yazma (writing) bölümünde başarılı olamayan öğrencilere yönelik Yazma Sınavı (TWE) da düzenlemektedir.

*BÜYES: Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı

*BUEPT: Boğaziçi University English Proficienct Test

*TWE: Test of Written English