İngilizce Yeterlik Muafiyeti

İngilizce yeterlikten muafiyet alabilmek için gerekli asgari puanlar: 

(Sınavlara son iki yıl içinde girilmiş olması şartıyla)

BUEPT/BÜYES: 

puan türü.

 

TOEFL® IBT: 

Genel Puan:  79 Yazma bölümü:  22* 

TOEFL® PBT:

Genel Puan:  550 Yazma bölümü:  4.5*

IELTS (Akademik): 

6.5 Yazma bölümü (Akademik):  6.5

BUEPT/BÜYES dışındaki sınav sonuç belgelerinin aslının YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’nde onaylatılması ve ilgili belgelerin en geç 13 Eylül 2018 Perşembe günü saat 12.00’a kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

*TOEFL® IBT/ PBT ya da IELTS (Akademik) sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu (TOEFL® IBT -79 veya TOEFL® PBT-550 veya IELTS(Akademik)-6.5 puan) alıp ‘Yazma (Writing)’ bölümünde başarılı olamayan öğrenciler üniversitemizin TWE sınavına girebilir.