İngilizce Yeterlik Sınavı Muafiyeti

İngilizce yeterlik sınavından muafiyet alabilmek için gerekli asgari puanlar: 

(Sınavlara son iki yıl içinde girilmiş olması şartıyla)

BUEPT/BÜYES: 

puan türü.

 

TOEFL® IBT: 

Genel Puan:  79 Yazma bölümü:  22* 

IELTS  Academic (Paper-based/Computer-delivered):

Genel Puan:  6.5

Yazma bölümü:  6.5

BUEPT/BÜYES dışındaki sınav sonuç belgelerinin asıllarının YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi’nde onaylatılması ve ilgili belgelerin en geç 12 Eylül 2019 Perşembe günü saat 12.00’a kadar Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

*TOEFL® IBT ya da IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavından ‘Genel Toplamda’ yeterli notu (TOEFL® IBT -79  veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavından-6.5 puan) alıp ‘Yazma (Writing)’ bölümünde başarılı olamayan öğrenciler üniversitemizin TWE sınavına girebilir.