Üniversiteye Kayıt

2018 - 2019 Akademik Yılında Boğaziçi Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, ilan edilen kayıt süreleri içinde üniversiteye kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

Üniversitemize YKS ile yerleşen tüm öğrenciler, https://www.turkiye.gov.tr/ web sitesi üzerinden elektronik ortamda 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında “E-Kayıt” işlemini yapabileceklerdir.

E-Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin, kayıt için üniversitemize gelmeleri veya belge getirmelerine gerek yoktur.
 
E-Kayıt yaptıramayan veya e-kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerimizin ise 6-7 Eylül 2018 tarihlerinde üniversitemize şahsen başvurarak kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

İlan edilen kayıt süreleri içinde üniversiteye kayıt işlemlerini (e-kayıt veya şahsen kayıt) yaptırmayan öğrenciler üniversiteye kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Aynı anda iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyanlar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde üniversitemizde yerleştirildikleri programına kayıt yaptıramazlar.

Üniversiteye kayıt ile ilgili tüm güncel bilgilere e-kayit.boun.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu sayfada yer alan duyuruları takip etmenizi önemle hatırlatırız.

0
Kayıtla İlgili Önemli Notlar
  1. Posta ile kayıt yapılamaz.
  2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi ancak aslının getirilmesi koşuluyla kabul edilir.
  3. Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
  4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
  5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.
0
İletişim
Boğaziçi Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü
Genel İdare Binası, Giriş Katı
34342 Bebek, İstanbul
Tel: 0212 359 4408
registration.boun.edu.tr