Şahsen Kayıt

6 - 7 Eylül 2018
 
E-Kayıt yaptıramayan veya E-Kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerimizin Üniversitemize şahsen gelerek kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
 
Şahsen kayıt işlemleri, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 6 – 7 Eylül 2018 tarihlerinde saat 10:00 – 17:00 arasında Güney Kampuste bulunan Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde kayıt işlemini yaptırmayanlar, Üniversiteye kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
 
Şahsen kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri kayıt görevlilerine teslim ediniz. Kayıt belgelerini teslim ederek şahsen kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin ayrıca elektronik ortamda yüklemelerini istediğimiz aşağıdaki zorunlu belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.
0
Şahsen kayıt için gerekli belgeler
 • Diplomanın aslı ve bir adet fotokopisi (diploma henüz hazırlanmamışsa yeni tarihli mezuniyet belgesi)
 • Nüfus cüzdanı
0
Elektronik ortamda sisteme yüklenmesi zorunlu belgeler
Şahsen Kayıt işlemini tamamlayan öğrencilerimizin ÖSYM’de kullandıkları e-posta adresine, 10 Eylül 2018 Pazartesi günü, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi’ne (ÖBİKAS) erişim için gerekli olan öğrenci numarası ile birlikte elektronik ortamda yüklemelerini istediğimiz belge ve bilgileri içeren ayrıntılı e-posta gönderilecektir. Bu süreçte e-postanızı takip etmeniz önemle hatırlatılır.
 
 • Nüfus Cüzdanı veya TC. Kimlik Kartı (ön ve arka yüz)
 • Lise Diploması
 • 2018-YKS Sonuçları çıktısı
 • 2018-YKS Yerleştirme Sonuçları çıktısı
 • Barkodlu E-Kayıt Belgesi çıktısı (sadece e-kayıt yaptıranlar için)
 • Bilgi Formu (e-posta adresinize gönderilecektir)

YKS İle Yerleşen Öğrenciler için Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS) Giriş ve Kayıt Belgeleri Yükleme Kılavuzu

 
0
Kayıtla İlgili Önemli Notlar
 1. Posta ile kayıt yapılamaz.
 2. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi ancak aslının getirilmesi koşuluyla kabul edilir.
 3. Belgeler eksik ise kayıt işlemi tamamlanamaz.
 4. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
 5. Gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemler yapılır.