Yurtlara Yerleşimler

Yurtlara yerleşim listesi 13 Eylül 2019 tarihinde www.yurtlar.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Yurtlara yerleşimler ise 14-15-16 Eylül 2019 (16 Eylül saat: 17.00 a kadar) tarihleri içinde yapılacaktır. Hazırlık eğitimi alacak öğrencilerden yurda yerleşim hakkı kazananlar, Kilyos Yerleşkesi’ndeki 1. Kilyos, ve 3. Kilyos yurtlarına yerleştirilirler. Başvuru sayısının yurtların kapasitesini aşması durumunda, Kilyos Yerleşkesinde bulunan Sosyal tesis işletmesi, misafirhane olarak hazırlık öğrencilerine hizmet verecektir. Kilyos Yerleşkesi’ndeki İngilizce hazırlık eğitimi sadece Kilyos yurtlarında ikamet eden hazırlık öğrencilerini kapsar. Kilyos Yurtlarında kalmayan hazırlık öğrencileri ise eğitimlerini, Kuzey Yerleşkede alırlar ancak, bu öğrenciler yurtlara kabul edilmezler. Bununla beraber, İngilizce Yeterlik Sınavında (BUEPT) başarılı olup hazırlık okumadan bölüme başlayanlar, Türkiye derecesinden dolayı kendilerine “yurt bursu” verilenler ile engel durumları sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri) ile belgelendirilmiş olanlar, Kuzey Yerleşke’de bulunan yurtlara kabul edilirler.

Not: Üniversitemizde öğrenci yakınlarına konaklama hizmeti sunulmamaktadır.